LoginPomnik

Pomnik

Pomniki so v specifičnem pomenu spomeniki naše zgodovine in kulture: to so skulpture, spominske plošče, spominski kamni, spomeniki padlim v vojni ... Obujajo spomin na zgodovinske dogodke in izkazujejo čast pomembnim osebnostim. Spominjajo na žrtve obeh svetovnih vojn in opominjajo k spravi, miru in sporazumevanju med narodi.

Če pomniki niso nevtralni kulturnozgodovinski spomeniki, ki spominjajo na velike znanstvene, umetniške in literarne dosežke v deželi, tedaj hočejo povzročiti prizadetost. Zaradi nemalokrat pristranskega gledanja zgodovinskih dogodkov, s katerim se vsi prebivalci ne morejo strinjati, povzročijo včasih taki pomniki znatne družbene napetosti. Tudi novi oz. sodobni pomniki razburkajo javnost, če jih ima del prebivalstva za vsebinsko ali oblikovno spotikljive.

Poljana, Denkmal für Freiheit und Frieden
Foto: Arhiv Občine Prevalje