LoginKramolc, Luka

KRAMOLC, Luka, glasbeni narodopisec, zbiratelj in prirejevalec ljudskih pesmi, skladatelj in profesor glasbe. *Šentanel, 14. 10. 1892; †Ljubljana, 12. 2. 1974; živel je v Ljubljani, pokopan je v Šentanelu.
Pri delu Glasbenonarodopisnega inštituta in izdajateljski dejavnosti se je zavzemal predvsem za ohranjanje in oživljanje koroškega ljudskega izročila; sem sodi tudi ustanovitev zbora Šentanelski pavri. Kot lastovka se je vračal v svoj Šentanel, dokler ni tam našel svojega poslednjega počitka.

Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje 2005.