LoginŽupankova domačija s spomenikom NOB

Foto: Lilijana Onuk 2009

Župankova domačija s spomenikom NOB

Župankova domačija s spomenikom NOB - Slika 1

Opis

Na Župankovi domačiji sta ohranjena stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje iz 18. stoletja, med katerima stoji osrednji spomenik padlim borcem Lackovega odreda. Na visokem kamnitem podstavku stoji bronasta figura partizana. Podstavek prekrivajo napisane plošče: V SPOMIN PADLIM BORCEM ZA DOMOVINO DNE 23. 11. 1944.
Na pročelju nekdanje domačije so grafitni reliefi, ki prikazujejo nemški napad na domačijo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Partizanske enote Lackovega odreda, ki so delovale severno od Drave, so s svojimi akcijami močno vznemirjale okupatorja, zato so Nemci na obeh straneh Kozjaka, v dolini Drave in na avstrijskem ozemlju, krepili svoje postojanke in pogosto pošiljali patrulje in večje enote proti odredu. Dne 18. novembra 1944 so Nemci izvedli kratko, vendar dobro pripravljeno ofenzivo, v kateri je sodelovalo med 2500 in 3000 vojaki. Nemci so Lackov odred presenetili. Večina odreda, ki mu je poveljeval Anton Plešnik – Murat, je bil takrat na Kapli. Do večjega spopada je prišlo že 19. novembra. Večina odreda se je poizkušala prebiti proti Sv. Duhu, vendar so jih Nemci prestregli. Vojaki so se usmerili proti Remšniku. V bojih se je večje število partizanov ločilo od odreda, njegova moč je slabela. Del partizanov so Nemci zajeli, trije so se uspeli prebiti do Župankove domačije, kjer so jih 22. novembra tudi postregli z večerjo. Prenočili so v hiši in na seniku domačije. Naslednji dan, 23. novembra, so partizane na Župankovi domačiji zajeli Nemci. V boju je bilo ubitih sedem partizanov 3. bataljona Lackovega odreda, ostalim se je uspelo rešiti.
Nemška ofenziva na partizane je trajala do 24. novembra in bila ena od težjih preizkušenj partizanov severno od Drave. Lackov odred je utrpel velike izgube. Podatki o številu mrtvih partizanov se razlikujejo in se gibljejo med 25 in 35. Prav tako se razlikujejo podatki o ujetih partizanih. Po podatkih Nemcev naj bi bilo v ofenzivi zajetih 78, po podatkih štaba Lackovega odreda pa kar 133.

VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 424; Register nepremične kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (16. 12. 2009); Tragedija pri Župankovi domačiji – informativna tabla na domačiji.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na podstavku spomenika: V SPOMIN PADLIM BORCEM ZA DOMOVINO DNE 23.11.1944.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8226

Geografska določitev lege

Nad mestom Radlje, Št. Janž nad Radljami 66
Št. Janž nad Radljami 66
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Domačija iz 18. stoletja; spomenik 1963

Povezave k leksikonu