LoginMiklavž, svetnik (6. december)

Na romanju v Sveto deželo je bil izvoljen za škofa v Miri (Mala Azija) in je tam 65-leten umrl naravne smrti. Njegove kosti so v 11. stoletju prepeljali v Bari, od koder se je njegovo češčenje razširilo po vsem Zahodu. Na Koroškem mu je posvečenih nad 60 cerkva. Legendarno je izročilo, da je trem dekletom skrivaj podaril tri zlate krogle in jim tako omogočil poroko.
Atributi: škofov ornat s palico in mitro, na evangelistarju tri zlate krogle, ladja, sidro.
Patron Rusije, Romov in Sintijev, mornarjev, priprošnjik za srečno poroko.