LoginPeter in Pavel, apostola (29. junij)

Krščanska ikonografija upodablja prvaka apostolov Petra in Pavla največkrat skupaj. Njuno učenje in mučeništvo v šestdesetih letih prvega stoletja je utemeljilo avtoriteto rimske cerkve in pozneje njenih škofov. Njun kult se je razširil od njunih grobov v bližini krajev njunih martirijev. O njih poročajo apokrifni spisi k NZ (Petrovi akti, Pavlovi akti): o Petrovem križanju v Neronovem cirkusu in o Pavlovem obglavljenju na kraju zunaj mesta, danes imenovanem Tre Fontane. Po koncu velikih preganjanj kristjanov v začetku 4. stoletja je dal cesar Konstantin zgraditi na krajih njune smrti mogočni baziliki.
Atributi: Peter z belimi, skodranimi lasmi in brado, z dvema ključema v rokah in obrnjenim križem; Pavel s plešo, črno brado (op. prev.), knjigo in mečem.