LoginJožef Delavec

Papež XII. je leta 1955 vpeljal poseben nezapovedan praznik svetega Jožefa Delavca, ki se obhaja l. maja, na mednarodni praznik dela. Njegovo praznovanje sega že v konec 19. stoletja, ko je leta 1891 papež izdal okrožnico in v njej izpostavil položaj delavskega razreda. Tako je danes 1. maj edini praznik na vsem svetu, ki se je enovito razvijal, čeprav je vse od ustanovitve 2. internacionale v Parizu, ki je razglasila prvi maj za svoj praznik, trdno povezan s socialističnim delavskim gibanjem in se je razvijal v simbol sodobne, z industrijskim delom zaznamovane družbe.

Vir: Josef Blank, Der 1. Mai – Ein christlicher Feiertag. 1. Mai, Fest des heiligen Joseph, des Mannes der Arbeit. Verlag Katholisvhes Bibelwer, Rottenburg 1966; Karla Oder, tipkopis, 2010.