LoginVeronika

Ime je izpeljano iz Berenike (grško: phenerike, prinašalka zmage). Veronika je prvič omenjena v apokrifnem Nikodemovem evangeliju, ko naj bi Jezusu na njegovem križevem potu ponudila potni prt. Po latinski razlagi, češ da je Veronika »vera« ikona – prava slika (Kristusova), se je njena legenda spojila z drugo tradicijo: Jezus naj bi na tako imenovanem prtu kralja Abgarja iz Edese (današnja Urfa) pustil avtentično podobo (»mandilion« iz Kamiliane). Od tedaj je mišljena z Veroniko tista legendarna žena iz Jezusovega pasijona, ki ji je Jezus v zahvalo zapustil odtis svojega obraza, prav tako pa tudi tista vrsta slik, ki izhaja od ene izmed avtentičnih slik Jezusa v Edesi in Konstantinoplu. Ta način upodabljanja Veronike je del freskantskega programa na gotskem znamenju v Wietingu (Görtschitztal).