LoginVolbenk (Bolfenk, 31. oktober)

Volbenk (Bolfenk, 31. oktober)

Škof iz Bavarske, leta 972 je na božični večer sprejel vodstvo škofije v Ragensburgu. Kot skromen, daleč od kakršne koli častihlepnostti, se je pokazal kot dober organizator, pripravljen na žrtve, uvideven in usmiljen ter se znal vživeti v krajevne zadeve. Poskrbel je po vseh samostanih njegove škofije dosledno izpolnjevali redovno vodilo svetega Benedikta.
S svojo dejavnostjo, prijaznostjo in skromnim življenjem se je priljubil pri mnogih ljudeh. Značllna zanj je zgodba, ko mu je slabo oblečen revež ukradel kos škofovskega ogrinjala. Ko so reveža prignali predenj mu je ta postopek odpustil in mu na svoje stroške kupil obleko. ...
Čaščenje Volbenka se je razširilo predvsem v 15. stoletju po vsej Avstiji in na Ogrskem. Upodabljali so ga v benediktinski opravi, s škofovsko palico in tesarsko sekito (po legendi), s katero je določil kraj cerkve tam kamor je zalučal sekir. Včasih v rokah drži tudi model cerkve ali ia ob sebi volka ali vraga.
Za svojega patrona so ga častili rezbarji, pastirji, drvarji in oglarji.

Primeri:

Ni primerov!