LoginLobisser Switbert

Je v času nacizma veljal za »idealnega nemškega umetnika«, glej: Michael Koschat, „Urgesund und „kerndeutsch“. Kärntens bildende Kunst im Schatten des Hakenkreuzes. Streiflichter und Gedankensplitter, Hermagoras Verlag / Mohorjeva založba, Klagenfurt/Celovec 2017, S. 460–475: Switbert (Suitbert) Lobisser: „Idealgestalt des deutschen Künstlers“, str. 263–285.
Kot umetnika ga še danes deloma nekritično spoštujejo.