LoginKapela

Kapele kot tipični elementi katoliške kulturne krajine nastopajo v raznovrstnih podobah. Običajno opišemo kapelo kot pravokotno, sakralno stavbo, največkrat z oltarjem v apsidi. Spoznavni znak kapele je, da vodijo vrata v njeno notranjost. Največkrat stojijo kapele ob razcepih potov, na območju kakega kmečkega posestva ali v izpostavljenih legah kot spominska kapela. Kapele so postavljali v spomin na usodne dogodke (slabe letine, nesreče, bolezni), kot zahvalo ali izpolnitev zaobljube. Često zaznamujejo kraje slovesa (npr. smrti) ali srečne vrnitve (npr. iz vojn).