LoginŽoherjeva kapela

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Ambient ob kapeli.

Žoherjeva kapela - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Stranski pogled na kapelo

Žoherjeva kapela - Slika 2

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Poslikava notranjosti kapele.

Žoherjeva kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapela pravokotnega tlorisa, polkrožno zaključena. Fasado zaključuje trikotno čelo in zidan stolpič nad njim. Kapela je krita s šintli, stolpič s pločevino. Fasade členijo šilaste odprtine - portal z lesenimi vratnicami, dve večji in dve manjši okni ter rustika. Notranjščina je obokana in delno poslikana, tlak je kamnit.
Kapela stoji na vzpetini oz. pomolu vzhodno nad cesto Radlje - mejni prehod Radelj.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18285

Geografska določitev lege

Št. Janž pri Radljah, vzhodno nad cesto Radlje - mejni prehod Radelj, zahodno od domačije Žohar.
Št. Janž pri Radljah 87, 88
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

konec 19., začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Uroš Ternik, Št. Janž pri Radljah 88, Št. Janž pri Radljah

Povezave k leksikonu