LoginSvečkova kapelica

Foto: Vinko Skitek 2010

Svečkova oziroma Habermanova kapelica.

Habermanova kapelica - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Svečkova kapelica iz zadnje strani.

Habermanova kapelica - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Fontalni pogled na Svečkovo kapelico.

Habermanova kapelica - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Timpanon, trikotni zaključek pročelja Habermanove kapelice. Letnica 1903.

Habermanova kapelica - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2010

Kovana vrata na Habermanovi kapelici.

Habermanova kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Habermanova ali Svečkova kapelica pravokotnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapnico. Fasade členijo polkrožen vhod, trikotno čelo in polkrožni niši ob straneh. Polkrožno obokan vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata. Do Kapele vodi šest stopnic, ki se nadaljujejo v nizek betoniran zid, ki obdaja kapelo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo bi naj zgradili leta 1903 o čemer priča napis na kapeli, vendar pravijo domači, da je bila na tem kraju že pred tem manjša kapela, ki bi jo naj postavila rodbina Habeman. Kapela se lepo vključuje v kmečko bivalni ambient kraja, predvsem v poletju je vsa v rožah in kot taka krasi kmetijo.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V trikotu nad vhodom je naslikano božje oko pod njim pa vrsta preprostih štukatur. Tudi na hrbtni strani je naslikano božje oko. V trikotu je tudi napis: »1903«. V notranjosti kapele je kip sv. Štefana, visok cca. 80cm, ter razpelo z železnim Kristusom. Stranske in zunanje niše niso poslikane.

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

25553

Geografska določitev lege

Kapelica stoji pri hiši Gortina 113, zahodno od ceste, ki vodi od Gortine proti Pernicam.
Gortina 113
2366 Muta

Čas nastanka

1903

Umetnik / Umetnica

Kovana vrata je izdelal F. Jerčič

Povezave k leksikonu