LoginŠumnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Šumnikova kapela

Šumnikova kapela - Slika 1

Opis

Zidana kapela pravokotnega tlorisa spada med kapele zaprtega tipa. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s šitlni. Vhod v kapelo in njena notranjost sta polkrožno obokana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kdaj in s kakšnim namenom je bila kapela postavljena ni znano. Je pa stala prej ob njivi. V času, ko so gradili novo cesto je bila v napoto in so jo domači prestavili na sedanje mesto ob križišče.

Vir: ga. Milena Voler, 6.4.2011.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je zazidan velik lesen križ, ki se ga vidi tako v notranjosti, kot tudi na hrbtni strani kapele. Zraven križa v notranjosti visita dve nabožni sliki.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Kapela stoji v križišču nad domačijo Šumnik v Javorju 25, Črna na Koroškem.
Javorje 25
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

2009

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Šumnik

Povezave k leksikonu