LoginSlopno znamenje

Slopno znamenje

Slopno znamenje: po obliki gre za štiri-strani zidani slop, ki je enako širok po vsej višini in je v prerezu kvadrat ter pokrit s piramidalno strešico.
V srednjem veku in renesansi so slopna oz. slopasta znamenja dvosmerna, kar pomeni, da so njihove stranice iz vseh stani enako obdelane.

Primeri:

Ni primerov!