LoginŠuklerjeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na južnem robu dvorišča na posesti Borovnik, p.d. Šukler.

Šuklerjeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Preprosta kapelica zaprtega tipa brez okrasa in poslikave, v njej je le razpelo.

Šuklerjeva kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Rapzpelo v kapelici.

Šuklerjeva kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kamnito kapelico zaprtega tipa s konca 19. stoletja pokriva opečna dvokapnica. V notranjščini je niša z razpelom. Zaprta je s preprosto leseno ograjo, fasada nečlenjena.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25102

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, nad domačijo Kozjak 34.
Kozjak 34
2382 Mislinja

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Marija in Štefan Borovnik

Povezave k leksikonu