LoginSlapernikovo znamenje

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica je v tlorisu manjša, vendar zaradi višine in poudarjenega zidca nad osrednjo nišo spominja na znamenje. Med domačini gre za Slapernikovo znamenje.

Slapernikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Lurdske Marije, v kapelici stoji šele od zadnje prenove leta 2002.

Slapernikova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica stoji v neposredni bližini hiše Srednji Dolič 30, s katero sta skupaj zavarovani kot dediščina in registrirani z EŠD 18340. Pritlična zidana hiša ima letnico na portalu 1808, predvidoma je kapelica iz istega časa.
Kapelica je manjša, skoraj kvadratnega tlorisa, poudarjena je v višino, je zidana in ima strmo piramidasto streho, v zastekljeni niši je kip Marije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je verjetno stala že pred prvo svetovno vojno. V njej je bila nekoč samo nabožna podoba, ob obnovi leta 2002 pa so kupili kipec Lurške Marije in ga postavili v osrednjo stensko nišo.

Vir: Marija Brodnik, 11. 3. 2011

Upodobljeni motivi / napisi

V osrednji niši je shranjen kip Lurške Marije.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

18340

Geografska določitev lege

Srednji Dolič 30. Kapelica stoji ob cesti Gornji Dolič - Vitanje, blizu izliva Grabnarjevega grabna v Pako.
Srednji Dolič 30
2382 Mislinja

Čas nastanka

začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Marija Brodnik in družina p.d. Slapernik

Povezave k leksikonu