LoginNagrobnik Francu Rednaku

Foto: Andreja Šipek 2011

Nagrobnik Francu Rednak

Nagrobnik Francu Rednaku - Slika 1

Opis

Na grobu sta dve kamniti plošči s presekanim vrhom in posvetilnim besedilom. Nad besedilom je rdeča peterokraka zvezda.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na pokopališču v Doliču je pokopan Franc Rednak. Krajevna organizacija ZB NOV Dolič je spomenik slovesno odkrila 28. septembra 1980.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na nagrobniku:
FRANC REDNAK, BOREC NOV
»NE ZABITE- MOJA KRI JE OŠKROPILA ZARJO SVOBODE«

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB NOV DOLIČ

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Nagrobnik je na pokopališču v Doliču.
Dolič
2382 Mislinja

Čas nastanka

20. september 1980

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, Besedilo: prof. Ferdo Fischer-Mojka

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu