LoginSpomenik NOB

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik NOB

Spomenik NOB - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik NOB - Slika 2

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik NOB - Slika 3

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik NOB - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Skulpturo sestavlja osem betonskih plošč (lamel), ki se v osmerokotniku dvigajo iz granitno kockane plošče. Vsaka betonska plošča simbolizira partizansko enoto, ki se je bojevala v Mislinjski dolini.

Legenda, zgodovina, pravljica

Šest lamel spominja na partizanske enote, ki so se bojevale v Mislinjski dolini: Pohorski bataljon, 11. SNOUB Miloša Zidanška, 14. divizijo s 1. SNOUB Toneta Tomšiča, 2. SNOUB Ljube Šercerja, 13. SNOUB Mirka Bračiča, 17. divizijo 3. JA, sedma plošča je posvečena kurirjem in vezistom, osma pa talcem in žrtvam fašističnega nasilja. Na ploščah je pritrjeno šestnajst mozaikov, ki predstavljajo pohorske gozdove (planinsko rastlinje, cvetje in sadeže, smrekove in borove iglice itd.)- prostor partizanskega bojevanja in zavetja.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
PADLIM BORCEM, TALCEM IN ŽRTVAM
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
IN LJUDSKE REVOLUCIJE 1941-1945.
VAŠA ŽRTEV V GROZI VOJNIH DNI,
NAŠA SVOBODA - NAŠ DOLG.

OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1978.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Spomenik stoji v centru Mislinje, pred trgovino Merx (današnji Mercator).

Čas nastanka

11. 6. 1978

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras; izvedba: akademski slikar Ivan Seljak-Čopič; besedilo: prof. Ferdo Fischer-Mojka

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu