LoginKrofova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Mogočna kapelica stoji v križišču naselja v neposredni bližini hiše Dovže 6.

Krofova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Mogočna kapelica kvadratnega tlorisa, neogotskega sloga stoji nekoliko nižje od ceste, težavna postavitev zaradi prometa in vremenskih razmer. V dežju je kapela popolnoma mokra, zunaj in noter.

Krofova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Dvojno okno gotsko zašiljeno in poudarjeno trikotno čelo, tudi na stranici kapelice.

Krofova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Naslikan križno rebrasti obok v kapelice.

Krofova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sv. Mihael v eni od zazidanih niš na zunanjščini kapelice.

Krofova kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Jezusa z gorečim srcem v oltarni niši Krofove kapelice.

Krofova kapelica - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Mogočno kapelico z začetka 20. stoletja krasi fasada v neogotskem stilu, členjena s šilastimi odprtinami in pilastri. Ponaša se z bogatimi poslikavami zunanjih stranskih in notranjih niš. V štirih zatrepih bakrene strehe so poslikave.

Legenda, zgodovina, pravljica

Menda je bila kapelica postavljena po prvi svetovni vojni ko so se s soške fronte vrnili štirje od šestih sinov.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25099

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, v središču vasi Spodnje Dovže.
Dovže 6
2382 Mislinja

Čas nastanka

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Vladimir Hribernik

Povezave k leksikonu