LoginNagrobna plošča za Kotulija in njegovo družino

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Nagrobna plošča za Kotulija in njegovo družino

Nagrobna plošča za Kotulija in njegovo družino - Slika 1

Opis

Desni zgornji vogal pokončne nagrobne plošče iz belega marmorja je odlomljen, vendar napisno polje ni poškodovano. Napisno polje obdaja z vseh strani profiliran okvir, na obrobju katerega so ohranjeni plitvi sledovi klesarskega orodja. Klinasto vrezane črke so ostre, pravilne, besede pa ločene s trikotnimi ločilnimi znamenji.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ploščo so našli leta 1851 v Šentvidu nad Valdekom, kjer je v cerkvi služila kot oltarna miza. To funkcijo na istem mestu opravlja še danes.

Asedia, Bonia in Cotulia so najverjetneje keltska imena. Asedia je izpričana samo v tem primeru. Ime Bonia in sorodne različice se pojavljajo le v Noriku in Panoniji. Holder obravnava ime Cotulia kot moško ime na –a. Maxim-us/-a in Restut-us/-a sta zelo pogosti latinski imeni. Ime Ruscus je izpričano le v Noriku. I. Kajanto dopušča možnost, da gre za latinizirano obliko keltskega Rudscus.

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 19.

Upodobljeni motivi / napisi

Cotulia
Rusci f(ilius) v(ivus)
Fe(cit)si(bi) et
Asediae
5 Maximi f(iliae)
co(niugi) et Restu-
tae f(iliae) an(norum) XX
et Boniae Successi f(iliae).

Prevod:
Kotulija, Ruskov sin, je za življenja postavil (nagrobnik) sebi in soprogi Asediji, maksimovi hčerki, in hčeri Restuti, stari 20 let ter Boniji, Sukcesovi hčeri.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Plošča je v cerkvi sv. Vida kot oltarna miza, Šentvid pri Završah, Mislinja.
Šentvid pri Završah
2382 Mislinja

Čas nastanka

Druga polovica 1. ali 2. stoletja

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja

Povezave k leksikonu