LoginMarijina kapela pod cerkvijo sv. Florijana v Doliču

Foto: Vinko Skitek 2011

Marijina kapela pod cerkvijo sv. Florijana v Doliču

Marijina kapela pod cerkvijo sv. Florijana v Doliču - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Podoba sv. Krištofa

Marijina kapela pod cerkvijo sv. Florijana v Doliču - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha prekrita s skrilavcem. Kapela ima dve zunanji plitki stenski niši, ki sta pravokotno oblikovani. Pravokotno oblikovan vhod v kapelo, ki ima zgornjo stranico polkrožno obokano in polkrožno obokana notranjost sta zaprta z majhnimi kovanimi železnimi vrati.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je bila verjetno postavljena zaradi procesij, ki so jih in jih še opravljajo okoli cerkve sv. Florijana v Doliču.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapela je bogato poslikana. V trikotnem zatrepu nad vhodom je naslikano Božje oko. Nad vhodom je napis: MARIJA POMAGAJ RODOVOM ZEMLJE.
Na stropu v notranjosti je naslikana podoba sv. Duha v obliki goloba. Na levi notranji steni je naslikana podoba sv. Jožefa kako uči mladega Jezusa tesarske obrti (boter družina Eržen), na desni steni pa je naslikana podoba sv. Janeza Evangelista (boter družina Sedovnik). Na oltarni mizi v sredi pa je postavljen kip Marije z detetom Jezusom. Na desni zunanji steni je naslikana podoba sv. Barbare (botri rudarji), na hrbtni strani kapele je naslikana podoba sv. Alojzija (boter družina Grm), na levi pa podoba sv. Krištofa (botri šoferji). V zatrepu na hrbtni strani kapele so naslikane angelske glave.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Kapela stoji pod cerkvijo sv. Florijana v Gornjem Doliču pred župniščem. Gornji Dolič 27.
Gornji Dolič 27
2382 Mislinja

Čas nastanka

Obnovljena 2006

Umetnik / Umetnica

Slikar Tomaž Langus

Lastnik / Varuh

Župnija sv. Florijana v Doliču

Povezave k leksikonu