LoginŽelezniški most v Doliču

Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kamnit most s štirimi loki. Na vrhu ima na vsaki strani železno ograjo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Železniški viadukt so zgradili v času gradnje železniške proge Celje – Wolfsberg, po kateri je stekel promet leta 1899. Viadukt je bil med drugo svetovno vojno poškodovan s strani partizanov, ki so ga deloma razstrelili in s tem onemogočili Nemcem uporabo železniške proge med Velenjem in Dravogradom. Po vojni je bil viadukt obnovljen in spet predan v uporabo železniškemu prometu do leta 1968, ko so del železniške proge med Velenjem in Dravogradom ukinili. Viadukt je od takrat dalje sameval in so ga za svoje transportne poti uporabljali domačini, sedaj pa vedno pogosteje kolesarji, ki se s tem deloma izognejo cesti.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4544

Geografska določitev lege

Na trasi opuščene železniške proge Mislinja - Gornji Dolič.
Gornji Dolič
2382 Gornji Dolič

Čas nastanka

1899

Povezave k leksikonu