LoginSpominska kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji ob cesti Šentilj pod Turjakom - Mislinja, južno od cerkve sv. Ilija.

Spominska kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ogromna, preprosta zidana kapelica s plitko šilasto zaključeno odprtino v kateri je menza, poslikava in spominske plošče padlim v boju za domovino.

Spominska kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Napis na prvi spominski plošči:
SPOMIN DOMAČIM ŽRTVAM FAŠ. TERORJA 1941- 1945
TALCI:

Spominska kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Napis na prvi spominski plošči:
SPOMIN DOMAČIM PADLIM ORCEM O.F. 1941 – 45
PARTIZANI:

Spominska kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Zidana kapelica preproste oblike s široko šilasto odprtino, v kateri je zidana oltarna menza, na steni za njo sta spominski plošči. Postavljena je bila v spomin padlim med prvo svetovno vojno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spominska kapela je posvečena padlim borcem prve in druge svetovne vojne.
Pri napisih je prišlo do napake, saj je napis na kapeli posvečen padlim v 1. svetovni vojni, spominski plošči z imeni pa sta posvečeni padlim v 2. svetovni vojni. Da bi odpravili zmedo, so se člani Zveze borcev za vrednote NOV Mislinja odločili, da bodo v letu 2011-2012 v kapelo namestili tudi spominsko ploščo z imeni padlim v prvi svetovni vojni.
Tako bo kapela posvečena vsem borcem padlim v prvi in drugi svetovni vojni.

Vir: Marjan Križaj, 10. 6. 2011.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na kapeli:
1914 V SPOMIN PADLIM VOJAKOM 1918

Napis na prvi spominski plošči:
SPOMIN DOMAČIM PADLIM ORCEM O.F. 1941 – 45
PARTIZANI
IRŠIČ RADO 1911 – 1941
ČEBULAR ZDRAVKO 1921 – 1943
PREVOLNIK ERNEST 1923 – 1943
MERZDOVNIK LEOPOLD 1941 – 1944
LEPENEC ALEKSIJ 1913 – 1944
TAMŠE FRANC 1924 – 1944
VIVOD ALOJZIJ 1925 – 1944
GAŠPAR IVAN 1912 – 1944
KAC IVAN 1909 – 1944
MERZDOVNIK IVAN 1915 – 1944
PRIDGAR ANTON 1914 – 1944
ŠKOF MIROSLAV 1922 – 1945
ROZMAN FRANC 1913 – 1945
GROS FRANC 1915 – 1945
ŠERTL FORTUNAT 1927 – 1945
KREBL RUDOLF 1912 – 1945
RAMŠAK FRANC 1912 – 1945
ODER MAKSENCIJ 1903 – 1945
KOTNIK ANTON 1927 – 1945
MENCINGER FRANC 1909 – 1945
POGORELC JOŽEF 1927 – 1945
KOLAR SIMON 1913 – 1945
MENCINGER PAVEL 1911 – 1945
PLEŠEJ FERDINAND 1909 – 1945
ŠEGOVC JOŽEF 1922 – 1945

Napis na prvi spominski plošči:
SPOMIN DOMAČIM ŽRTVAM FAŠ. TERORJA 1941- 1945
TALCI
IRŠIČ STANKO 1909 – 1942
ČAS ALBERT 1908 – 1942
ZAVRL FRANC 1921 – 1942
STRGAR LUKA 1891 – 1942
BOROVNIK ANTON 1899 – 1943
PLAZL BERNARD 1916 – 1944
KOROŠEC FRANC 1908 – 1944
TASOTO KAREL 1898 – 1944
KREJAN IVAN 1926 – 1944
GROS FRANC 1918 – 1945
KOLETNIK ŠTEFAN 1922 – 1945
POTOČNIK IGNAC 1906 – 1945
ČAS IVAN 1910 – 1945
SEITL ANTON ? – 1945

V INTERNACIJI
IRŠIČ NEŽA 1885 – 1942
ZAVRL FRANC 1883 – 1942
BOŽIČ JOŽEF ? – 1942
MARZEL KAREL 1914 – 1942
MARZEL ANICA 1910 – 1943
ROZMAN MARIJA 1916 – 1944
ZAJAMŠEK ANTON 1899 – 1944
ČIKON SILVESTER 1922 – 1945
RIDGAR JURIJ 1901 - 1945

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25061

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti Šentilj pod Turjakom - Mislinja, južno od cerkve sv. Ahaca.

Čas nastanka

prva četrtina 20. stoletja, 1918, prva svetovna vojna

Umetnik / Umetnica

David Plešnik, 1976

Lastnik / Varuh

Zveza borcev za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu