LoginSedovnikovo znamenje

Foto: Mojca Štuhec 2011

Znamenje stoji severno od domačije na travniku nad cesto.

Sedovnikovo znamenje - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Baročno zidano znamenje, zgornji del ožji in členjen s štirimi nišami,piramidalna strešica je danes že pločevinasta.

Sedovnikovo znamenje - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podkvasta niš na Sedovnikovem znamenju.

Sedovnikovo znamenje - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kamnito, baročno slopno znamenje v nastavku členijo na vseh štirih straneh manjše podkvaste niše.

Legenda, zgodovina, pravljica

V višini ca 900 m stoji pri kmetu Sedovniku slopasto znamenje, zidano na nekoliko prečnem pravokotniku iz lomljenega kamenja. Nad pravokotnim vencem je nekoliko ožji nastavek. Na treh vidnih straneh so niše pravokotno vrezane tako, da imajo širši lok in je na obeh straneh polica, na katero je bil naslonjen opaž ob obokanju loka s pokončnimi ploščatimi kamni. Iz časa zadnje obnove v 19. stoletju poteka nad nišami ornamentalni pas, z v omet plastično vtisnjenim rastlinskim omamentom. Vrh sten je brez podstrešnega venca in sloni na njem leseno ostrešje s piramidasto skodlasto streho.
Po ljudski tradiciji so znamenje postavili Turki in je pod njim zakopan zaklad z vrečami cekinov, zlatimi monštrancami itd.

Vir: Ivan Zadnikar: zap. XLVII. 25.8.60.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

8005

Geografska določitev lege

Znamenje stoji severno od domačije Sedovnik, Velika Mislinja 21 (prej Mislinja 298).
Veliak Mislinja 21
2382 Mislinja

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Stanislav Sedovnik

Povezave k leksikonu