LoginMuševa kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica zaprtega tipa zgrajena z baročnimi slogovnimi stavbarskimi elementi.

Muševa kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Marijina podoba na zunanjščini, kateri je tudi kapelica posvečena.

Muševa kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sv. Krištof naslikan v polkrožni slepi niši na kapelici.

Muševa kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Nedavno obnovljeno kapelico, sezidano v neobaročnem stilu, krasijo novejše poslikave zunanjih in stranskih niš. Pokriva jo opečna dvokapnica.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zakaj je bila kapelica postavljena ne ve nihče.
Kapelica je posvečena kar trem Marijam: Mariji iz Brezij, Karmelski Materi božji in Lurški Mariji.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let III, št. 33/34, 26. avgust 1999, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

Naslikane podobe na kapelici: Marija iz Brezij na srednji steni, ob straneh pa Karmelska Mati božja in Lurška Marija.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25098

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, sredi vasi Zgornje Dovže.
Dovže 42
2382 Mislinja

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Andrej Merzdovnik

Povezave k leksikonu