Login



Cerkev sv. Florijana v Doliču

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv.Florjana v Doliču

Cerkev sv. Florijana v Doliču - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv.Florjana v Doliču

Cerkev sv. Florijana v Doliču - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Sončna ura na fasadi cerkve sv.Florjana v Doliču.

Cerkev sv. Florijana v Doliču - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2011

Podoba sv.Duha v obliki goloba, na fasadi cerkve sv.Florjana v Doliču

Cerkev sv. Florijana v Doliču - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Najstarejši del sedanje cerkve je ladja, ki je iz 17. stoletja. Bila je ravno krita, na vhodu jo je zaključeval 3/8 sklenjeni prezbiterij. V prvi polovici 18. stoletja so ji prizidali simetrično postavljeni 3/8 sklenjeni kapeli. Taka je cerkev ostala do 19. stoletja. Leta 1805 so ji prizidali zvonik, 1810 obokali ladjo, 1820 vzidali pevsko emporo, 1827 prezidali zakristijo z oratorijem ter 1856 preobokali prezbiterij in 1889 levo kapelo. Ko so vzidali pevsko emporo, so zgradili tudi oba pritlična zvonikova prizidka ter uredili zunanji dostop do empore in v zvonik. Končno so leta 1914 podrli prezbiterij z zakristijo vred, podaljšali ladjo in prizidali nov 3/8 sklenjeni prezbiterij s pritlično zakristijo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Župna cerkev sv. Florijana v (Srednjem) Doliču, ki se prvič omenja okoli leta 1490, je bila šentviška podružnica. Leta 1791 je postala sedež kuracije, leta 1873 pa župnije.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 190-191.

Upodobljeni motivi / napisi

Na zunanji fasadi cerkve je upodobljen sv. Duh v podobi goloba in pa stenska sončna ura.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 2949

Geografska določitev lege

Cerkev stoji v središču naselja Srednji Dolič.

Čas nastanka

17. stoletje

Lastnik / Varuh

Župnija Dolič

Povezave k leksikonu