LoginO projektu

Projekt »Biseri naše kulturne krajine« izvaja ustanova Kärntner Bildungswerk skupno s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik v Celovcu in Koroškim pokrajinskim muzejem (v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem). Namen projekta je priprava digitalne dokumentacije znamenj in manjših spomenikov na Koroškem in v Sloveniji, ki bo dostopna interesentom različnih strok, od turizma do znanosti.

Znamenja in manjši spomeniki po navadi ne vzbujajo take pozornosti kot cerkve, gradovi in dvorci, vendar značilno oblikujejo našo pokrajino. V številnih oblikah spominjajo na zgodovinske dogodke, naravne nesreče ali udarce usode, izražajo globoko zakoreninjeno ljudsko pobožnost in so dragoceni elementi lokalne kulturne dediščine. V projektu bomo opozorili na njihovo kulturnozgodovinsko vrednost.

Pri dokumentaciji teh dragocenosti je zaželena pomoč prostovoljnih sodelavcev: občine in zasebniki naj vnašajo digitalne fotografije in kratke opise kapel, znamenj, križev in drugih manjših spomenikov v našo podatkovno bazo. Posebno zanimive so informacije o njihovem nastanku in zgodbe, ki so povezane s spomeniki.

Spletna stran je odprta platforma za vse, ki se zanimajo za manjše spomenike: občine, zasebniki, turisti, strokovnjaki in strokovne ustanove, izobraževalne ustanove, raziskovalci oz. znanstveni inštituti.

Poleg tega bo skupni projekt regij v obmejnem območju Avstrija-Slovenija pospeševal kulturno sodelovanje preko državne meje in tako prispeval k spoznavanju skupnih kulturnih oblik in spoštovanju raznolikosti.

Pripravo dvojezične spletne strani in podatkovne baze sta podprli Evropska skupnost in dežela Koroška v okviru projekta Interreg IIIA »Burgen, Schlösser und Baukultur / Gradovi, dvorci in gradbena umetnost«.

Kontakt

Kärntner Bildungswerk GmbH
Mießtaler Straße 6 · 9020 Klagenfurt
Tel: +43 (0)463/536-57622
Fax: +43 (0)463/54663