LoginCerkev sv. Mohorja in Fortunata na Kozjaku

Foto: Jože Tasič 2011

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Kozjaku

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Kozjaku - Slika 1

Opis

Gre za cerkev s kornim zvonikom in je ohranjena v današnjem zvoniku in prezbiteriju. Prostor pod zvonikom je prečno pravokotne oblike. Po tlorisnem razmerju sodeč, je ohranjen večji del stare ladje, razen njenega zahodnega konca s fasado. Ladja je mnogo nižja, kot je danes, ter pokrita z ravnim lesenim stropom. Bila je brez podzidka, enako kot nerazčlenjen zvonik. V ladji in zvonici- prezbiteriju so bile stene ometane in večkrat beljene, še preden je bil prezbiterij v prvi četrtini 15. stoletja poslikan s freskami furlanske smeri. Sočasje polkrožnega slavoloka, nekoliko zalomljenega banjastega oboka in suličasto zašiljenega okna kaže na nastanek cerkve v zadnji tretjini 13. stoletja. Po župni kroniki so ladjo leta 1682 prenovili, vendar je cerkev svojo glavno prezidavo doživela leta 1870, ko so podrli zahodni del stare ladje ter prizidali novo, večjo ladjo z zakristijo, staro ladjo pa porabili za prezbiterij, ki so ga z zazidavo poznoromanskega slavoloka oddelili od zvonice.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Kozjaku je doliška podružnica, ki se prvič omenja leta 1412.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 200.

Upodobljeni motivi / napisi

Obok in stene pod zvonikom so poslikani s freskami, delo goriških delavnic iz okoli 1420-30.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 2950

Geografska določitev lege

Cerkev stoji južno od ceste Mislinja - Vitanje, Kozjak.

Čas nastanka

1412, 1870

Lastnik / Varuh

Župnija Dolič

Povezave k leksikonu