LoginŽupnišče Dolič

Foto: Vinko Skitek 2011

Župnišče Dolič

Župnišče Dolič - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Okrasni ornament nad vhodom v župnišče.

Župnišče Dolič - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Vhodni portal v župnišče.

Župnišče Dolič - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Župnišče je stavba pravokotne tlorisne oblike in ga pokriva štirikapna streha, prekrita z opečnato streho. Vhodni portal v župnišče je lepo barvno okrašen. Nad vhodom pa je pritrjen okrasni ornament.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kompleks okrog župnišča sestavljajo cerkev sv. Florijana iz 17. stoletja, zidana stavba župnišča, zgrajenega 1791 in dozidanega 1877, ter tipično kmečko gospodarsko poslopje. Pred cerkvijo je preprosta kapelica iz 19. stol. s stranskima nišama.

Upodobljeni motivi / napisi

Letnice nad vhodom v župnišče: 1792 - 1873 - 2006

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 23144

Geografska določitev lege

Župnišče leži v zaselku Šentflorjan, ki leži severno od ceste Mislinja - Vitanje, ob izlivu Glažarice v Pako.

Čas nastanka

1791

Lastnik / Varuh

Župnija Dolič

Povezave k leksikonu