LoginKriž na Črnem vrhu na Pohorju

Foto: Vir: http://www.hribi.net 2012

Križ na Črnem vrhu na Pohorju

Križ na Črnem vrhu na Pohorju - Slika 1

Foto: Vir: http://forum.zevs.si/index.php?topic=2360.0, 11.7.2012 2012

Križ na Črnem vrhu na Pohorju

Križ na Črnem vrhu na Pohorju - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Jeklena konstrukcija križa je sestavljena iz treh pokončnih profilov, ki jih malo pod vrhom obkroža jeklen trikotnik. Tako tvori podobo križa na vsaki strani. Križ je postavljen na kvadrasti betonski podstavek, ki je oblečen s pohoskim granitom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na Črnem vrhu (1543), najvišji točki Pohorja, stoji križ, ki je bil postavljen leta 1991 ob zavzetem sodelovanju župljanov Župnije Šentilj pod Turjakom, Planinskega društva Mislinja in Krajevne skupnosti Mislinja.
Kovinska skulptura na Črnem vrhu je delo domačina, umetnika in sedaj že upokojenega kirurga dr. Lojzeta Pogorevca. Križ je bil postavljen v letu osamosvojitve Slovenije, torej leta 1991, zato ta križ ne obeležuje samo najvišjo naravno točko na Pohorju, pač pa tudi simbolizira našo državnost in samostojno Slovenijo. Ker je kovinsko skulpturo v 18 letih, odkar imamo svojo državo, že močno načel zob časa, so se planinci odločili, da pristopijo k njeni obnovi. Najprej je bilo potrebno odstraniti vso že načeto barvo, zato so se odločili, da kovinski križ najprej demontirajo iz ležišča v temelju, in ga odpeljejo v dolino na obnovitev. Pri tem je veliko pomagal Mrak Jernej, zaposlen v enoti Gorenja Indop. Peskanje in prebarvanje so tako opravili brezplačno kar v Gorenju, pri demontaži in ponovni postavitvi pa so poleg aktivistov (vodil jih je Joc Završnik) s svojo mehanizacijo sodelovali še Matjaž Zajc in prevoznika Vocovnik in Saitl.

Vir: http://www.sentiljpodturjakom-mislinja.si/www/index.php?option=com_ content&view=article&id=52&Itemid=63, in http://www.pdmislinja.si/index.php?option=com_ content&task=view&id=295&Itemid=113; 11. 7. 2012.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Križ stoji na Črnem vrhu (1543) na najvišji točki Pohorja

Čas nastanka

1991

Umetnik / Umetnica

Lojze Pogorevc

Povezave k leksikonu