LoginNagrobna plošča za Sekundina

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Nagrobna plošča za Sekundina

Nagrobna plošča za Sekundina - Slika 1

Opis

Nagrobna plošča iz belega marmorja. Besede v prvih petih vrsticah so dosledno ločene s trikotnimi ločilnimi znamenji.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ploščo so odkrili leta 1851. Trenutno je vzidana v glavni oltar cerkve sv. Vida v Šentvidu nad Valekom.

Osebno ime Avit-us/-a spada med najbolj razširjena imena. Ime Cupit-us/-a sodi k skupini imen, ki so tvorjena iz latinskega participa perfekta (glagola cupio- želim, hočem); razprostira se predvsem po območjih poseljenih s keltskim prebivalstvom, najpogosteje v Noriku. Razlog velikega števila izpričanih primerov prav na tem območju je morda v izgovorjavi, ki je bila sorodna keltskim imenom na Cou- ali Cob-. Imena Nemeto, Nertomaria in Pallo so keltska. Nemeto se v Noriku pojavi dvakrat, pogosto je rabljen kot prvi člen sestavljenih keltskih elementov: nerto in mar; gre za edini primer ženske oblike imena, v moški se ime pojavi še enkrat v provincah Gallia Belgica in Pannonia. Ime Pallo je izpričano le v tem primeru. Ime Secundin-us/-a je izpeljano iz Sucundus.

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 21-22.

Upodobljeni motivi / napisi

Secundinus
Pallonis f(ilius) et
Cupita
Nemetonis f(ilia) et
5 Secundina f(ilia)an(norum)XXV
et Nertomariae Avitae nept(i)
an(norum)XXX.

Prevod:
Sekundin, Palonov sin, in Kupita, Nemetonova hči, in hči Sekundina stara 25 let ter za nečakinjo Nertomarijo Avito staro 30 let.

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Plošča je vzidana v glavni oltar cerkve sv. Vida, Šentvid pri Završah.
Šentvid pri Završah
2382 Mislinja

Čas nastanka

Druga polovica 1. stoletja ali prva polovica 2. stoletja

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja

Povezave k leksikonu