LoginCerkev sv. Ilja v Šentilju pod Turjakom

Foto: Jože Tasič 2009

Cerkev sv.Ilija pred obnovo.

Cerkev sv. Ilja v Šentilju pod Turjakom - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv.Ilija med obnovo

Cerkev sv. Ilja v Šentilju pod Turjakom - Slika 2

Foto: vir: http://www.sentiljpodturjakom-mislinja.si 2012

Cerkev sv.Ilija po obnovi

Cerkev sv. Ilja v Šentilju pod Turjakom - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Sedanja cerkev oblikuje štirilistno prostornino poznobaročnega koncepta, ki jo sestavljajo elipsoidno zaključeni kapeli ter oltarni in korni prostor. Na jugovzhodnem koncu cerkve stoji zvonik, ki ne skriva zgodnjegotskega porekla, saj njegovo pritličje pokriva križno rebrasti obok, opremljen z geometričnimi konzolami in okroglim sklepnikom z vgravirano rozeto. Prvotna cerkev iz zadnje petine 13. stoletja je bila po konceptu kornozvonična. Od nje se je ohranil samo zvonik, ki so ga povišali za vrhnjo etažo v letih od 1815 do 1819, ko so zgradili sedanjo cerkev.

Legenda, zgodovina, pravljica

Župnijska cerkev sv. Ilije v Šentilju pod Turjakom, ki se prvič omenja leta 1296, je imela že leta 1304 svojega duhovnika. Leta 1452 je bila sedež vikariata in 1494 vikariatne župnije, popolnoma samostojna pa je postala šele okoli leta 1685. Leta 1397 je bila v slabem stanju, leta 1476 pa so jo požgali Turki.
Na pokopališču je severovzhodno od cerkve stala kostnica, ki so jo v drugi polovici 17. stoletja odstranili. Nadstropno župnišče je iz leta 1781, kaplanija pa iz leta 1804. V letu 2010 so se začela obnovitvena dela na župnijski cerkvi, v okviru katerih bodo cerkev tudi povečali. Ime farnega zavetnika sv. Ilija se v slovenskem prevodu glasi sv. Egidij.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 198.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3015

Geografska določitev lege

Cerkev stoji na pobočju v vzhodnem delu naselja. Šentilj pod Turjakom.

Čas nastanka

1292, 1747, 19. stol., 2010/11

Lastnik / Varuh

Župnija Šentilj pod Turjakom

Povezave k leksikonu