LoginKapelica pri cerkvi sv. Ahaca

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica je prislonjena ob zid, ki obdaja cerkev sv. Ahaca.

Kapelica pri cerkvi sv. Ahaca - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelico zaprtega tipa s preprosto fasadno profilacijo in stranskima nišama pokriva skrilasta dvokapnica.

Kapelica pri cerkvi sv. Ahaca - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

V kapelici stropna poslikava z belim golobom - svetim duhom.

Kapelica pri cerkvi sv. Ahaca - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelico zaprtega tipa iz 19. stoletja s preprosto fasadno profilacijo in stranskima nišama pokriva skrilasta dvokapnica. V timpanonu so vidne starejše poslikave.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25064

Geografska določitev lege

Kapelica stoji za cerkvijo sv. Ahaca, je prislonjena na zidano ograjo okoli cerkve. V neposredni bližini je glavna cesta proti Slovenj Gradcu-Mislinji.

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Štefanija Triller

Povezave k leksikonu