LoginPodlesnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podlesnikova kapelica stoji na robu dvorišča z več hišami in lastniki in je v precej slabem stanju.

Podlesnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije v kapelici.

Podlesnikova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Že slaba poslikava sv. Antona Padovanskega na zunanjščini kapelice.

Podlesnikova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Zidana kapelica ima bogato fasadno profilacijo s stranskimi nišami. V notranjščini je zastekljena osrednja niša s kipom Marije Snežne in dvema poslikanima stranskima nišama.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji na posesti Podlesnik, na kraju kjer se danes zemljišče deli na dva lastnika - brata, ki živita na naslovih Kozjak 13 in Kozjak 18.

Trenutno pretirana zaraščenost kapelice.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

25103

Geografska določitev lege

Kapelica stoji pod hišo Kozjak 18 in blizu hiše Kozjak 13.

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Anica Vodenik, Kozjak 18

Povezave k leksikonu