LoginSpominska plošča Albertu Času

Foto: Andreja Šipek 2011

Spominska plošča Albert Čas

Spominska plošča Albertu Času - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2011

Spominska plošča Albert Čas

Spominska plošča Albertu Času - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim besedilom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Albert Čas. Rojen leta 1907 v Stražah pri Mislinji. Bil je napreden kmet. Takoj po prihodu Nemcev je začel sodelovati z osvobodilnim gibanjem. Pohorska četa je imela pri njem stalo postojanko. Nemci so ga aretirali januarja 1942 na domu. Iz zapora v Mariboru je svojcem poslal dve pismi. Prvo je napisal sam, drugo pa Blaž Röck-Biba. Oba so ustrelili 6. marca 1942 kot talca. Pismi hrani Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
LEVOVNIKOVA DOMAČIJA
PARTIZANSKA JAVKA
ALBERT ČAS
USTRELJEN KOT TALEC
V MARIBORU 6.3.1942

OBČANI MISLINJSKE DOLINE
1975

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na Levovnikovi hiši v Mislinji.
Mislinja
2382 Mislinja

Čas nastanka

1975

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu