LoginGrobnica borcev XIV. in XVII. divizije

Foto: Andreja Šipek 2011

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2011

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije - Slika 2

Foto: Andreja Šipek 2011

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije - Slika 3

Foto: Andreja Šipek 2011

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije

Grobnica borcev XIV. in XVII. divizije - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Granitna grobnica 13 borcev XIV. divizije in 24 borcev XVII. divizije s kamnito spominsko ploščo z napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Krajevna skupnost Dolič obsega obronke Pohorja s Tolstim vrhom, povirje Pake in severna pobočja apnenčastega Paškega Kozjaka.
V novejši zgodovini so tamkajšnje posamezne domačije in njihovi ljudje ostali v spominu mnogim borcem legendarne 14. divizije, ki so jo sestavljale Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada. 14. divizija je začela legendarno pot 6. januarja 1944. leta v Suhorju v Beli Krajini. Po dolgem in nevarnem pohodu čez Hrvaško je po mesecu dni prešla Sotlo in 6. februarja 1944 pri Sedlarjevem stopila na štajerska tla. Nemci so divizijo ves čas zasledovali in jo skušali uničiti. Pohod je v hudi zimi postajal vse težji. Tako je bilo tudi na Paškem Kozjaku. Strmine in vrh Paškega Kozjaka je divizija dosegla 17. februarja 1944.
Srditi boji so terjali številne žrtve.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
TU JE POKOPANIH 13 BORCEV14 DIVIZIJE IN
24 BORCEV17 DIVIZIJE NOV JUGOSLAVIJE
PRVI SO PADLI V STRAŠNI ZIMI 1944 LETA
DRUGI V MAJU 1945. LETA
V ZADNJIH BORBAH ZA NAŠO SVOBODO
SLAVA JUNAKOM KI SO POKAZALI
KAKO SE JE TREBA BORITI ZA DOMOVINO

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4177

Geografska določitev lege

Spomenik stoji nad Ramšakovo domačijo na Paškem Kozjaku.
Paški Kozjak
2382 Mislinja

Čas nastanka

2. 6. 1957, obnovljena junij 2011

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Branko in Ivan Kocmut

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu