LoginSpomenik TV- 31 S

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik TV- 31 S

Spomenik TV- 31 S - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik TV- 31 S

Spomenik TV- 31 S - Slika 2

Foto: Andreja Šipek 2011

Spomenik TV- 31 S

Spomenik TV- 31 S - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kamnit spomenik s trikotnim zaključkom.
Danes na tem mestu ni več spomenika ampak je postavljen informativni pano, na katerem je zgodovina in delovanje kurirske postaje 1/8 in TV-31 S.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vsak boj, vsako narodnoosvobodilno gibanje je uspešno, če ima dobro organizirane zveze. NOB je bil uspešen tudi zaradi učinkovitih in dobro organiziranih partizanskih zvez.
Na Slovenskem je bilo med NOB v posebnih enotah za zveze najmanj 4000 borcev. K temu je treba dodati še vsaj 1800 kurirjev, ki so delovali na terenskih relejnih kurirskih postajah. Da bi prikrili pravi namen teh postaj, so jih imenovali terenski vodi (TV). Vsaka postaja je imela posebno številko. Tako je bila kratica TV-S oznaka za Štajersko, za Koroško K itd.
V drugi polovici leta 1944 je bilo na Slovenskem 5 relejnih sektorjev z 19 linijami in vsaj 140 kurirskimi postajami. Na štajerskem sektorju je bilo 5 linij in 38 postaj.
Stalne kurirske postaje naj bi bile praviloma druga od druge oddaljene 8-10 ur hoda. Kurirske postaje so bile navadno v gozdovih in skrbno prikrite, da jih sovražnik ne bi mogel odkriti.
Kurirji niso odnašali pošte neposredno do sosednje postaje, marveč so se srečevali in izmenjavali pošto na javkah. Niso bili le »pismonoše«, bili so tudi spremljevalci funkcionarjev, ki so lahko potovali po kurirskih zvezah, in dobri obveščevalci. Da bi zbrali podatke o sovražniku, so nenehno sodelovali z ljudmi na terenu. Podatke so posredovali partizanskim enotam, ustanovam in političnim delavcem na svojem območju. Kurirji so delovali med prebivalstvom tudi politično, zlasti tam, kjer se partizanske enote niso mogle zadrževati. Na terenu so delili tiskana radijska poročila in drugo propagandno gradivo in pojasnjevali cilje narodnoosvobodilnega boja. Po Mislinjski dolini in Pohorju je vodila proti Mariboru relejna zveza. V Golavabuki je delovala postaja TV-31S od jeseni 1943. leta. Med drugimi je bil komandant te postaje Jože Andrejc-Alah. Zaradi konspiracije so postajo TV-31S šestkrat selili. V začetku je imela tri, nazadnje pa dvanajst kurirjev. TV-31S je vzdrževala zvezo s postajo TV-32S v Savinjski dolini.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TV- KURIRSKA POSTAJA S- 31
1943-1945

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Spomenik stoji v gozdu nad Mislinjo.

Čas nastanka

1984

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu