LoginJaževa kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji ob cesti čez polje, zahodno cerkve in naselja.

Jaževa kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica zaprtega tipa s poudarjenim timpanonom, sicer brez pretirane stavbne dekoracije.

Jaževa kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Stropna poslikava v Jaževi kapelici.

Jaževa kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba sv.Frančiška v kapelici.

Jaževa kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kipec Marije pred naslikanim zastrom v kapelici.

Jaževa kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Zidana kapelica iz 19. stoletja ima preprosto poudarjeno fasadno profilacijo s poslikavo v zatrepu. Pokriva jo opečna dvokapnica.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

15100

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, v severnem delu vasi, zahodno od cerkve sv. Urha v Zgornjih Dovžah.

Čas nastanka

druga četrtina 19. stol., 1848

Povezave k leksikonu