LoginKapelica pri cerkvi sv. Florijana

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji ob cseti proti Tolstemu Vrhu, tik za cerkvijo sv. Florijana.

Jožefova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica zaprtega tipa z neogotsko šilastimi odprtinami in poudarjenim trikotnim zatrepom. Bogato poslikana zunaj in noter.

Jožefova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Zadnja stran kapelice s Slomškovo podobo med mladima učencema in s cerkvijo sv. Florijana v ozadju.

Jožefova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

V osrednji niši je postavljen kip sv. Jožefa z majhnim Jezusom, zato je ta kapelica imenovana tudi Jožefova kapelica.

Jožefova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

V levi notranji niši je naslikana podoba sv. Antona Puščavnika.

Jožefova kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

V desni niši podoba sv. Neže.

Jožefova kapelica - Slika 6

Foto: Mojca Štuhec 2011

Na desni zunanji strani kapelice upodobljen sv. Florijan.

Jožefova kapelica - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kapelico kvadratnega tlorisa iz druge polovice 19. stoletja, členi šilasti neogotski portal s trikotnim zaključkom, stranske fasade pa slepe, poslikane neogotske niše.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je bila po vsej verjetno postavljena zaradi procesij, ki so potekale in še potekajo okoli cerkve.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapela je bogato poslikana. Na levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Huberta (botri lovci), na desni sv. Florijana (botri gasilci) in na hrbtni strani kapele podoba blaženega Antona Martina Slomška, kako uči Blažeta in Nežico. V trikotnem zatrepu nad vhodom je naslikana podoba kronanja Jezusove matere Marije, ki jo krona sv. Trojica, na hrbtni strani pa je v zatrepu naslikano Božje oko. Na oltarni mizi je naslikana podoba treh kreposti vera (križ), upanje (sidro) in ljubezen (srce). V osrednji niši je postavljen kip sv. Jožefa z majhnim Jezusom. V levi notranji niši je naslikana podoba sv. Antona Puščavnika (botri kmetje), v desni pa podoba sv. Neže (boter družina Pogorevc).

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

8010

Geografska določitev lege

Pri župnijski cerkvi sv. Florijana. Srednji Dolič.

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Umetnik / Umetnica

Slikar Tomaž Langus

Lastnik / Varuh

Župnija sv. Florijana v Doliču

Povezave k leksikonu