LoginSlomšek, Anton Martin

Anton Martin Slomšek, 1800 - 1862
slovenski duhovnik, pisatelj, pedagog in skladatelj.

Koroški biografski leksikon
Wikipedija