LoginCerkev sv. Lenarta

Opis

Cerkev je enotne gradnje in jo sestavljajo prizmatičen zvonik s stranskima lopama, ladja z enako visoko kapelo na severni strani ter enako širok in visok ploščato, 3/8 sklenjeni prezbiterij z zakristijo na južni strani. Cerkvena zunanjščina je preprosta, kar velja tudi za notranjščino, ki je banjasto obokana. Gotski zvon je iz bližnje cerkve sv. Urha v Dovžah. Cerkev enovite gradnje je iz leta 1652, medtem ko je kapela prizidek iz sredine 18. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev sv. Lenarta v Mislinji, ki se prvič omenja leta 1476, ko so jo požgali Turki, je šentiljska podružnica. Ponovno je bila sezidana 1652, pozneje so ji prizidali zvonik pred fasado in sredi 18. st. stransko kapelo. Banjasto obokano notranjščino doplnjuje poznobaročna oprema: veliki in stranska oltarja, dela Janeza Jurija Mersija iz ok. 1770 ter križev pot. Gotski zvon je iz Dovž, svetnik na Št. Lenarškem zvonu je Ulricus.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 204.

Upodobljeni motivi / napisi

V cerkvi so trije baročni oltarji J. J. Mersija iz okoli 1770.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3016

Geografska določitev lege

Cerkev stoji vrh klanca, ki spaja Pohorje s Karavankami ter s tem na razvodu med dravskim in savskim porečjem. V vzhodnem delu zaselka Šentlenart, na levem bregu reke Mislinje.

Čas nastanka

1476, 1652

Lastnik / Varuh

Župnija Šentilj pod Turjakom

Povezave k leksikonu