LoginKapelica pri domačiji Hof

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica v ambientu Hofove domačije.

Kapelica pri domačiji Hof - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Preprosta kapelica zaprtega tipa iz leta 1892, bila obnovljena pred približno 25 leti, od takrat je tako poslikana in neprimerno krita s pločevinasto streho.

Kapelica pri domačiji Hof - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Leseni kip Marije v kapelici.

Kapelica pri domačiji Hof - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Metod levo od Marije v kapelici.

Kapelica pri domačiji Hof - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ciril na steni desno od Marije v kapelici.

Kapelica pri domačiji Hof - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sveti Jožef na zunanjščini v neogotsko zaključeni slepi niši.

Kapelica pri domačiji Hof - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Neogotsko oblikovana kapelica zaprtega tipa stoji na južnem robu posesti Hof.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gospod Kotnik je povedal, da je bila kapelica postavljena v spomin na gospodarja, ki ga je povozila konjska vprega, ki je vleka les.
Kapelica je bila pred približno 25 leti obnovljena in poslikana.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapelici je kip Marije, na notranjih in zunanjih stenah so naslikani svetniki: sv. Florjan, Jožef, Ciril in Metod.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

151

Geografska določitev lege

Gornji Dolič 48. Domačija leži v osrednjem delu naselja Gornji Dolič, južno od ceste Gornji Dolič-Srednji Dolič.
Gornji Dolič 48
2382 Mislinja

Čas nastanka

1892

Lastnik / Varuh

Ivana in Jožef Kotnik, Ivan Naveršnik

Povezave k leksikonu