LoginPartizanska tehnika SOVA

Foto: Andreja Šipek 2011

Partizanska tehnika SOVA

Partizanska tehnika SOVA - Slika 1

Foto: Andreja Šipek 2011

Partizanska tehnika SOVA

Partizanska tehnika SOVA - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Iz kamna oblikovan visok spomenik s posvetilnim napisom. V njegovi bližini stoji informacijska tabla.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po prihodu 14. divizije na Štajersko februarja 1944 je oddelek štaba divizije, vodil ga je pesnik France Kosmač, pozneje filmski režiser in scenarist, ustanovil tudi ciklostilno razmnoževalno tehniko »SOVA«. Delovala je v gostem smrekovem gozdu pod Skrivnim hribom v Mislinjskem Jarku blizu potoka 180 m nižje od te lokacije. Po gozdni vlaki navzdol si lahko ogledate sledove nekdanje tehnike. Cestne povezave v tem delu Pohorja so bile zgrajene v desetletjih po osvoboditvi.
Tehniko »SOVA« je vodil Aleš Tičar - Mak.
Ciklostilni papir, matrice in tiskarske barve so sem pošiljale tudi brigade. Tiske so razpečevali preko kurirskih postaj po vsej Sloveniji.
Tudi tehnika »SOVA« je opravila izjemno pomembno kulturno in vojaško poslanstvo v viharjih 2. svetovne vojne. Tiskali so številne pesmi, ki so bodrile slovenske uporne ljudi in jih obveščali o zmagah partizanske vojske.
Njihovo uspešno delo so vsestransko podpirali pogumni in preprosti ljudje iz sedanje občine Mislinja in širše okolice. Bili so neverjetno iznajdljivi, včasih tudi predrzni v akcijah. Preveval jih je duh medsebojnega zaupanja in vera v zmago.
S tem spominskim obeležjem ohranjamo vrednote narodnoosvobodilnega boja.

Vir: informacijski pano pri spomeniku (Potočnikova domoznanska zbirka, 2010).

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
PARTIZANSKA TEHNIKA »SOVA«
OD AVGUSTA 1944
DO MAJA 1945

KRAJANI OBČINE MISLINJA
2010

Občina

Mislinja

Geografska določitev lege

Spomenik stoji ob gozdni poti visoko v Zgornji Komisiji nad Mislinjskim jarkom.
Zgornja Komisija
2382 Mislinja

Čas nastanka

2010

Lastnik / Varuh

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote NOB Mislinja

Povezave k leksikonu