LoginKULTURNI SPOMENIKI na KOROŠKEM in v SLOVENIJI

left
right
Stenska niša pri Kosu Smolinerjeva kapelica Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Zidna niša na cerkvi sv. Martina Pokopališki križ pri sv. Egidiju Voglova kašča Skukov križ Harberjev križ Pristovški križ Spomenik NOB na Lešah Mežnarija Mačkov križ Grajfova kapelica Zbirka igrač Majde Sušek Hladetova kapelica Križ na mrliški vežici Libnikova kapela Čahovnikov križ Kapelica na Korenu Stebrno znamenje v Logi vasi Spomenik padlim partizanom, Bekštanj Riščenov križ Ta vejki križ Zubotherjev križ Sitarjeva kapelica Transformatorska postaja Miklnova kapela Mizarsko orodje pri Barakarju Hišna vrata pri Likebu Doprsni kip dr. Franca Sušnika
Kitajska suličevka - Cunninghamia Lanceolata

Legenda, pravljica, zgodovina

Opis

Cunninghamia je zelo pogosta rastlina na gorskih planotah osrednje in južne kitajske. Raste tudi na Tajvanu. V parkih je redka, ker potrebuje zavarovano lego in polsenco. Znano je, da raste, razen v radeljskem parku, v parku 1. maja v Opatiji. K nam je bila prinesena v 20. stoletju iz Kitajske.

Vir: Breda Bobovnik, Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom. Radlje ob Dravi: Osnovna šola, 1993, str. 104.

več