LoginKULTURNI SPOMENIKI na KOROŠKEM in v SLOVENIJI

left
right
Purkova tabla pri Štekneči bajti Pokopališki križ v Mežici Hauserjevo znamenje Cerkev sv. Vida nad Valdekom Kapelica pri cerkvi Hrustov križ Križ v Vogradi Obrambni stolp v Weitensfeldu Janejeva kašča Grad Šrotnek Prunarjeva tabla Janežcev križ Runčev križ Kapela pri hiši Mušenik 2 Pirkerjevo znamenje Beraški križ Plavž Eisentratten Žlagerjev križ Mlinska pot v Lesni dolini Kužno znamenje Kuscherjev križ Paverkulčev križ Grajski in mestni park ob gradu Ravne Spomenik padlim kurirjem - partizanom pod Brinjevo goro Šrangerjeva kapela Voukov križ Nagrobnik Alojzu Kompanu - Žnidaršiču Pernatova kapelica Križ na Kumovčevi domačiji Znamenje pri Božji materi
Ganglovo znamenje

Legenda, pravljica, zgodovina

Med Ganglovim znamenjem in Hauserjevim v Reisachu se razprostina čisto posebna posest goriških grofov. To portjujejo na znamenju upodobljeni grbi. Napis na rimskem kamnu priča, da sta bila izjemoma 2 visoka uradnika – upravnika (Villici).
Lit: Markl, Josef/Gutterer, Margerete, Flurdenkmäler in Kärnten Wegkreuze und Bildstöcke, Klagenfurt 1991

Opis

Ob zahodnem privozu v Reisach stoji prelepo Ganglovo znamenje. Na nizkem, kvadratnem podstavku je močan slop, na njem počiva kubični nastavek z nišani. Piramidna streha je pokrita s skodlami.
Vzodna stran stebra nosi rimski napsini kamen, ki naj bi izviral iz GURINE. Kaže lepe črke in ga datirajo okoli leta 230 po Kr.
Južna in zahodna stran stebra sta poslikani, na severni strani se tabernakeljska niša podaljšuje navzdol. Ostale 3 niše so polkrožno zaključene. Poznogotske freske uvrščjio to znamenje med najpomebnejše na Koroškem.

več