LoginKULTURNI SPOMENIKI na KOROŠKEM in v SLOVENIJI

left
right
Mežnarjeva kapelica Spominska plošča Karlu Doberšku Pepelnikova hiša Visočnikova kapelica Olnov križ Spominska plošča NOB  na OŠ Sele Kotnikov križ Smolinerjeva kapelica Pristovnikovo znamenje Malinčev križ Sušilnica hmelja Humnikov križ Župnijski vodnjak Sv. Jernej nad Muto Gradišnikov križ Krištanov križ Vrbanov križ Spomenik NOB pri Urbančevi koči Markowitzev križ Križev pot na Škocjanski gori Mlin Mejni kamen na Kozjem vrhu Kapelica srca Jezusovega pri Ažnohu Loški vojni in brambovski spomenik Partizanski bunker Micka - obeležje Horajnikov križ Wegscheiderjev križ Votla peč Ksaverjeva kapelica Kralovo znamenje Klančnikov križ
Prunnerjeva kapelica Gospa Sveta

Legenda, pravljica, zgodovina

Donator kapelice sv. Antona Johannes Dominicus Prunner (1654–1719) je bil pisar deželnih stanov in se je v donatorjevem napisu iz leta 1692 označil kot cancellista archiducatus Carinthiae. Leta 1704 je postal adjunkt registrature in leta 1718 njen deželni adjunkt. Velja za najpomembnejšega koroškega raziskovalca starega veka v dobi baroka. Nastanek kapelice sv. Antona je povezan z njegovim raziskovalnim delom, ki je bilo pod močnim vplivom odkritja Virunuma, tistega antičnega mesta, ki so ga imeli za panonsko mesto »Sala«. Kakor mnogi drugi je Prunner skušal iz tega imena izpeljati ime za »Zollfeld« (Gosposvetsko polje). Svoje prepričanje je izrazil v verzu, ki ga je dal vklesati pod portretom rimskega nagrobnika otroškega groba. Nagrobnik najdemo na južni strani kapelice, verz pa se glasi: "Hier ist der Ort, wo Sala stand. Betritt' sie o Wand'rer!" (Tukaj je kraj, kjer je stala Sala. Stopi vanj, popotnik). S tem je Prunner na kraju rimskih razvalin ustanovil prvi prosto dostopen majhen rimski muzej, katerega zunanje stene členijo tri vertikalne vrste rimskih kamnov.

Nedvomno so kapelico namenoma postavili ob križišču na odprtem polju. Pot s severa je bila nekoč glavna cesta. Na vzhod vodi pot h gradovoma Töltschach in Meiselberg. V preteklosti so mimo Prunnerjevega križa prišli tudi romarji na štiri gore.

Opis

„Prunnerjev križ“ je proti zahodu odprta kapelica. Strogo klasicistično zahodno fasado razčlenjujeta pilastra, na katerih leži arhitrav s trikotnim zatrepom. Polkrožni lok med pilastroma se odpira v notranjost kapelice. V globoki vdolbini sta slika frančiškanskega svetnika Antona Padovanskega, ki mu je kapelica posvečena in grb graditelja (prikazuje zajemalni vodnjak) s signaturo umetnika P. Haberla.
Zunanje stene krasijo številni rimski kamni in tudi zgodnjekrščanski kapiteli pilastrov. Tukaj najdemo tudi table z noticami iz lokalne kronike, npr. o obleganju Madžarov Gospe Svete l. 1482 (1480), notice o dveh naravnih katastrofah, o silnem potresu 4. decembra 1690 in o nadlogi kobilic l. 1693 ter notico o zrušenju farne cerkve sv. Egidija l. 1692 v Celovcu.

Prost dostop.

več