LoginKULTURNI SPOMENIKI na KOROŠKEM in v SLOVENIJI

left
right
Jožefova kapelica Pokopališki križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto »Partizanski prehod« na Dobrijah Neunerjev križ Pokopališki svetilnik Šantlnovo znamenje Hidroelektrarna na Vuhreščici Kapelica v Bukovski vasi Preklova kapela Spominska plošča na Ribniški koči Zgončev prej Pleslnov stog Tratnikovo znamenje Osnovna šola Prežihovega Voranca Smovnikova kapela Mostno znamenje – križ Riharjevo znamenje Pavšetov križ Sekalova kašča Vodnjak mladosti na Svinjški planini Zidna niša na župnišču v Šentilju Križ na Kumovčevi domačiji Lesen križ ob Braženici Krajevni križ Drveša vas Kapelica na Pečnici Hemin romarski vodnjak na Djekšah Znamenje pri cerkvi sv. Ulrika Šašlova kapelica Gosnikovo znamenje Hladinova kapela na Homcu Slopno znamenje v Dobu
Doprsni kip dr. Franca Sušnika

Legenda, pravljica, zgodovina

Dr. Franc Sušnik je s pomočjo somišljenikov pričel uresničevati ambicijo, da bi Koroška dobila svojo prvo srednjo šolo – gimnazijo. Kulturno središče naj bi bile tri ustanove: gimnazija (ustanovljena 1945), študijska knjižnica (ustanovljena 1949) [Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika] in muzej (ustanovljen 1953) [Koroški muzej]. Vse tri ustanove so bile ustanovljene na pobudo dr. Franca Sušnika, ki je odprl vrata v svet znanja otrokom koroških ljudi. Koroška je bila njegovo življenje in delo.

Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje, 2005.

Opis

SUŠNIK, Franc, profesor, kulturno-prosvetni delavec in literarni zgodovinar.
Prva upodobitev iz mavca leta 1957, naročnik Železarna Ravne, naročnik drugega odlitka iz brona Občina Prevalje, odkritje ob 100-letnici rojstva in "rojstvo" Spominskega parka Prevalje 1998.
Kip stoji na podstavku iz marmorja.

več