LoginKULTURNI SPOMENIKI na KOROŠKEM in v SLOVENIJI

left
right
Kupolka Napokojev križ Jerutov križ Vodovnikova tabla Košutnikova kapelica Prajsova  kapela Farovški križ Vogrče Scherzerjev križ Spominska plošča na Ravnjakovi domačiji Voukov križ Cerkev sv. Treh kraljev Slopno znamenje pri Črni vili Razpelo pri Božiču Florjanova kapela Spominska plošča Zdravko Čebular-Rado Hausova kapelica Zbirka igrač Majde Sušek Medaljon na župnišču na Brnci Zidna niša na cerkvi sv. Martina Otova kapela Malejeva stara gostilna Veglova križevna tabla Allmaierjev križ Kapela ob cesti v Starem trgu Praperjeva kašča Spominska plošča: Krešo Karaman Hauserjevo znamenje Krčilna kovačnica, štauharija Rudniški rov v Podgori Paverkulčev križ
Znamenje v Dobji vasi pod lipo

Legenda, pravljica, zgodovina

Po eni izmed pričevanj je kapelica nastala na mestu, kjer si je gostilničar Anton Lajmiš ob delovni nezgodi zlomil nogo.

Opis

Zidano slopno znamenja ima več niš. Pokriva ga štirikapna streha z opečnato kritino.

več