LoginKULTURNI SPOMENIKI na KOROŠKEM in v SLOVENIJI

left
right
Tscheutschonigov križ Vodna učna pot Vuhreščica Kovačija Gustlhamer Znamenje sv. Izidorja Rjavčev križ Niemetzov križ Kapela pri Vuhreščici Spodnje Feletov križ Cerkev sv. Jošta v Javorju Župankova kapelica Suppikov križ Jirgičev križ Krenkerjev kozolec Krivčeva kapela Žrtveni kamen Vaški križ v Dellachu Lurška kapela Spomenik žrtvam fašizma, Spomenik NOB Perzonali Kapelica pri cerkvi sv. Danijela v Zgornjem Razborju Upodobitev sv. Izidorja Križ na razpotju Bistra-Ludranski vrh Pvažejev križ Šašlova hiša Ambroževo znamenje Forma viva, Milena Braniselj Metvirška kapelica Kapelica v Mušeniku Laukova kapela Leitenbauerjev križ
Spominska plošča Mohorjevi upravi

Legenda, pravljica, zgodovina

V tej stavbi se je 3. julija 1919 nastanila in bila tu do 3. decembra 1927 uprava Družbe sv. Mohorja, ki je morala v času plebiscita na hitro v 64 vagonih zapustiti Celovec. Tiskarna Družbe sv. Mohorja je našla prostore v današnjem naselju Stare sledi, uprava pa na Fari. Semkaj na Faro je prihajal Fran Saleški Finžgar, ki je opravljal uredniške posle za Mohorjevo družbo in tu so se sestajale znane osebnosti. Veliko let je bila v tej hiši doma tudi pesem – tu so potekale redne vaje cerkvenega pevskega zbora in zbora Katoliškega prosvetnega društva.
Na mestu, kjer je bila leta 1862 zgrajena stavba za potrebe šole, so bili leta 1819 v leseni pritlični hiši mežnarja prvi začetki šole na Prevaljah na Fari. Mežnar, po poklicu kovač, oče šestih šoloobveznih otrok, je bil pobudnik ustanovitve šole na Fari, da njegovim otrokom v snegu ne bi bilo treba hoditi na Ravne. Leta 1828 je bila mežnarija preurejena v šolo. Leta 1918 so šolo na Fari – v Farni vasi ukinili.
- V stavbi je bila tudi mežnarija – župnijsko stanovanje, od leta 1918-1954 je tu bival organist, mežnar in zborovodja Pankracij Lampret, tu sta ob bratu in treh sestrah živela njegova sinova - skladatelj in svobodni kulturni delavec (sodeloval je pri filmih) France Lampert in novinar Lojze Lampret, dolgoletni vodja slovenske postaje Deutsche Welle v Kölnu, ki je vrsto let s slovenskimi oddajami predstavljal naše intelektualce in njihove dosežke ter pomagal vzpostavljati vezi med slovensko inteligenco in zahodom.
V spodnji etaži hiše bo urejen Muzej prevaljske zgodovine.

Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje 2006.

Opis

Mohorjeva hiša Na Fari
Granitna plošča z zlatim vklesanim napisom je pritrjena na pročelje hiše, ki je pomemben zgodovinski spomenik tiskarstvu in priča o pomenu Prevalj v poplebiscitnem obdobju.

več