LoginStolp z digitalno uro

Foto: Vinko Skitek 2010

Stolp z digitalno uro - Slika 1

Opis

Moderni stolp iz kovine in steklenih oken ima na vrhu digitalno uro. Na njem je reklamni pano za kovačijo Štruc. V njem so izdelki kovačije: poljedelska orodja, cvetlično orodje, sadne stiskalnice in obkovki.

Legenda, zgodovina, pravljica

Reklamni pano je postavljen z namenom opozoriti na kovaštvo na Muti. V panoju so prikazani nekateri izdelki, ki jih še vedno izdelujejo (poljedelska in cvetličarska orodja, okovje in sadne stiskalnice). Kovaštvo je bilo na Muti prisotno vse od leta 1573.

Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Na reklamnem panoju je napis:
KOVAČIJA STRUC
Ter simbol kovaštva SRCE Z VILAMI

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Reklamni pano stoji na Spodnji Muti.
Spodnja Muta
2366 Muta

Lastnik / Varuh

Kovačija Štruc

Povezave k leksikonu