LoginJozlova kapela

Foto: Nina Nahtigal 2010

Jozlova kapela med lipama.

Jozlova kapela - Slika 1

Foto: Nina Nahtigal 2010

Jozlova kapela od strani.

Jozlova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica iz prve polovice 19. stoletja, kvadratnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapnico. Fasado členi potlačeno polkrožen portal in nad njim niša s kipcem. V notranjščini je kip Sv. Florijana, ki gasi cerkev. Kapelo obdaja betonski tlak.
Kapelica stoji med dvema lipama.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kdo, kdaj in zakaj so postavili kapelo ni povsem jasno. Med ljudmi, posebej med domačini, kroži zgodba, da bi naj na tem mestu nekdo nekoga ubil. za kazen in pokoro je moral postaviti kapelo, pa še odsedeti naloženo kazen.
Leta 1931, ko so obnavljali cerkev na Kapli so iz nje prinesli kip sv. Florijana. Kip bi naj kupil tedanji gospodar in si ga postavil v kapelo.
Kapela je bila večkrat prenovljena; 1969 in 1995.

Vir: Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta. 1955, str. 99-100.

Upodobljeni motivi / napisi

Kip sv.Florijana, zavetnik gasilcev, ki goduje 4. maja.

Občina

Podvelka

Evidenčna številka dediščine

18274

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob domačiji Jozl (Spodnja Kapla 95), severno od Doršenkovega vrha in ceste Gradišče na Kozjaku - mejni prehod Kapla.
Spodnja Kapla 95
2363 Podvelka

Čas nastanka

prva polovica 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Andrej Kozjek, p.d. Jozl

Povezave k leksikonu