LoginSpominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Gortina

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Gortina

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Gortina - Slika 1

Opis

Plošča je pravokotne oblike, je narejena iz pohorskega tonalita in ima vklesan napis.

Legenda, zgodovina, pravljica

V teh krajih so se mobilizacije pričele že jeseni 1941. leta ko so prispeli prvi pozivi. Posebej so bile te »štelunge« številne v letu 1942, 1943 in še bolj nasilne, ko so fante že pobirali kar po domovih.
Naši kraji so dali velik krvni davek, redki so se vračali, invalidni, bolni, le redki zdravi. Pa zopet izpostavljeni torturi, zaslišani, tudi zaprti in takoj poslani na služenje vojaškega roka. Po pripovedovanju so bili mnogi od teh izpostavljeni posebnim drilom in poniževanju, ker so bili nemški vojaki. Ko se je razvedelo si nekateri sploh niso upali domov, eni so se skrivali, zapadali v še hujša sumničenja, boljše je bilo tistim, ki so ostali v Avstriji ali celo v Nemčiji. Šele v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja so organizirali prvi odbor prisilnih mobilizirancev. Ta je v prvi vrsti pomagal posameznikom v uveljavljanju njihovih pravic iz Nemčije. Šele zatem so pričeli s postavljanjem spominskih plošč. Prva in to že konec sedemdesetih let je bila pritrjena, bolj na skrivaj v cerkvi na Pernicah. Sledila je Muta, Gortina in nazadnje še Jernej. Poznavalci pravijo, da je plošča na Muti nepopolna in da so nekateri pozabljeni.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči se glasi:
PADLI – POGREŠANI 1941 -1945
BUTOLO RUDOLF 1917, BORLAK JOŽE 1922,
ČREŠNIK ANTON 1913, ČREŠNIK ALBERT 1921, ČREŠNIK OTO 1925, GRIZOLD FRANC 1924, HUTMAJER MIHAEL 1922, JANIŠ FRIDERIK 1922, KORAT VINKO 1924, KOKOŠINEK MARTIN 1925, KUHELNIK MIRKO 1928, TERTIČNIK IVAN 1922, URŠNIK IVAN 1921, URŠNIK OTO 1924, PREGLAV FRANC 1923, STRAVNIK IVAN 1922, ŠTEFL KRISTJAN 1921, VOLOVŠEK FRANC 1926.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Spominska plošča je pritrjena na cerkev sv. Štefana na Gortini.
Gortina
2366 Muta

Povezave k leksikonu