LoginRaziskave

Na področju kulture raziskovalci nenehno prihajajo do novih ugotovitev in spoznanj. V arhivu najdete objave s kulturno-znanstvenimi vsebinami s področja manjših spomenikov v Avstriji in Sloveniji.

Informacije

Seznam literature so pripravili Kärntner Bildungswerk, Inštitut Urban Jarnik in Koroški pokrajinski muzej. Seznam bomo stalno dopolnjevali.