LoginSveta Trojica

Sveta Trojica

Drugače kakor obe drugi abrahamitski verstvi, judovstvo in islam, verujejo kristjani v enega Boga v treh božjih osebah: Očeta, Sina in Svetega Duha. Teologijo troedinega Boga (Triniteta) so na krščanskem Vzhodu razvijali predvsem kapadokijski cerkveni očetje Bazilij, Gregor Nacianski in Gregor Niški, na Zahodu pa Avguštin. Ta nauk so zavezujoče sprejeli na prvih ekumenskih koncilih (Niceja 325, Konstantinopel 381).
Medtem ko je klasično upodabljanje Svete Trojice na Vzhodu »Abrahamova večerja« (»Sveta Trojica« Andreja Rubljova), se je na Zahodu razvil »Prestol milosti« (Bog Oče sedi na prestolu in drži pred seboj svojega Sina na križu. Med obema je Sveti Duh v podobi goloba). Večkrat pa jo simbolizira tudi »Božje oko« – v trikotniku.
Redka upodobitev, ko ji pridružijo še Marijo – je v kapeli božjega groba v Jerolitschu na sliki Sočutne sta še golobček Sveti Duh in Bog Oče z zemeljsko kroglo.

Foto: Vaški križ v Vogrčah, sv. Trojica (Uši Sereinig 2009)