LoginSERVIS IN DOWNLOAD

Tukaj najdete splošne informacije o naši ponudbi, razne dokumente in nasvete za download.

Področje servisa bomo po potrebi (stalno) dopolnjevali. Po bilateralnem strokovnem posvetu spomladi 2009 na Ravnah bomo sestavili navodila za strokovno vzdrževanje in ohranjanje manjših spomenikov.
Navodila za popisovanje objektov Vam bodo olajšala vnašanje gradiva v našo podatkovno bazo.

Leksikon
Leksikon osvetljuje biografska in ikonografska ozadja dokumentiranih objektov. V leksikonu so tudi razlage strokovnih pojmov, ki naj pomagajo pri strokovnem popisovanju manjših spomenikov.

Raziskave
V arhivu najdete aktualne publikacije in objave s kulturnozgodovinskimi vsebinami s področja manjših spomenikov in znamenj.

Prijavi se in sodeluj!

Vabimo Vas k sodelovanju pri dopolnjevanju podatkov in gradiva! Manjši spomeniki in znamenja zahajajo v pozabo, čeprav imajo bogato zgodovino. Mnogi od njih niso znanstveno popisani in dokumentirani – manjkajo namreč »terenski raziskovalci«, ki bi pomagali pri dokumentaciji. Na pričujoči domači strani imate priložnost, da sodelujete pri tem pomebnem projektu.

K registraciji